Sbírejte kódy a vyhrávejte každý den hodnotné ceny!

Jediné co vám pro získání výhry stačí, je procházet web Bety.cz a hledat výherní kódy. Na tento kód vám jako přihlášenému uživateli stačí jen kliknout a výhru máte doma!

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE:

1.    Účastník soutěže (dále jen uživatel) musí mít na službě www.bety.cz zaregistrovaný účet.
2.    Trvání soutěže:
          •  Start: 8.9.2014  12:00:00
          •  Konec: 30.9.2014  23:59:59
3.    Organizátorem soutěže je INTERTEAM, spol. s r. o. (dále jen organizátor)
4.    Pro získání výhry je zapotřebí získat 9 výherních kódů. Jeden uživatel může ve hře vyhrát více výher.

Výherní kódy:

5.    Během soutěže bude na službě www.bety.cz  v detailu redakčního článku (dále jen stránka) zobrazeno herní pole. Do tohoto pole bude systém automaticky generovat výherní kódy podle následujících pravidel:
          • Výherní kód je v herním poli zobrazen pouze v případě předem stanoveného (x-tého) pořadí zhlédnutí konkrétní stránky.
          • Počet zhlédnutí je zjišťován ze statistik redakčního systému Bety. Provozovatel tyto statistiky nemůže ovlivnit.
          • V ostatních případech bude herní pole oznamovat, že pro získání kódu můžete navštívit další stránku
6.    V případě zobrazení výherního kódu v herním poli soutěžící musí na zobrazený výherní kód kliknout. K této akci je nutné přihlášení k účtu soutěžícího.
          • Kliknutím je výherní kód automaticky uložen v administraci profilu soutěžícího.
          • V administraci profilu bude (po přihlášení k účtu) zřetelně zobrazen přehled získaných kódů.
          • V administraci profilu budou (po přihlášení k účtu) zřetelně zobrazeny již získané výhry.

O co hrajeme?

Určení a převzetí výhry (ceny):

7.    Seznam uživatelů, kteří získali výhru (dále jen výherci) generuje automaticky systém podle předem daných pravidel.
8.    Pro určení konkrétní ceny je rozhodující:
          • Herní část ve které bylo získáno všech 9 požadovaných výherních kódů.
          • Pořadí, v jakém soutěžící získá devátý výherní kód.
          • Konkrétní cena je vybrána systémem a oznámena uživateli v pop-up okně a po dobu soutěže je viditelná v administraci profilu uživatele.
9.    Ceny výhercům věnuje organizátor, případně partneři organizátora. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za veškeré případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout.
10.    Ceny nejsou soudně vymahatelné, jsou nepřenosné a nevyměnitelné. Ceny jsou předávány formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty. Ve výjimečných případech osobně, a to na základě předchozí e-mailové či telefonické výzvy.
11.    Nejdéle do 10 pracovních dní po uzavření soutěže budou všichni uživatelé, kteří získali výhru, osloveni na e-mailové adrese pro domluvení způsobu převzetí výhry. Pokud oslovený uživatel neodpoví na oslovení do 7 kalendářních dní, bude osloven znovu. Pokud ani na toto oslovení nebude do 14 kalendářních dní reagovat, výhra propadá bez náhrady.
12.    Ostatní ceny lze vyzvednout buď osobně, nebo budou zaslány poštou na adresu uvedenou v e-mailu, kterým výherce potvrdí výhru.
13.    V případě, že se cena vrátí zpět do sídla organizátora jako nevyzvednutá či nepřevzatá, a to z jakýchkoliv důvodů, a Výherce si cenu osobně nevyzvedne do šedesáti dnů od navrácení ceny, nárok na výhru propadá.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

14.    Účastí v soutěži každý uživatel souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců v magazínech vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.
15.    Účastí v soutěži každý uživatel výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o akcích a produktech realizovaných organizátorem aoutěže.
16.    Jména výherců mohou být po skončení soutěže uveřejněna (Přednostně ve formě: nick. Pokud nebude při registraci uveden nick, pak ve formě jméno a příjmení) na internetových stránkách, kde byla vyhlášena soutěž, a to nejpozději do třiceti pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.
17.    Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen zákon), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z paragrafů 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán a to oznámením na e-mailovou adresu redakce@bety.cz s podmínkou uvedení předmětu e-mailu „Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů" (bez uvozovek).

Obecná ustanovení

18.    Organizátorem soutěže o ceny, při které se provozovatel zaváže poskytnout účastníkům soutěže určeným slosováním jako nepeněžní výhru určité zboží (dále jen soutěž) je společnost INTERTEAM, spol. s r. o., provozovatel internetové služby www.bety.cz (dále jen organizátor).
19.    Soutěže se smí zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen uživatel) s trvalým bydlištěm na území České republiky, která má na webové stránce akce www.bety.cz (dále jen webová stránka soutěže) zaregistrovaný jakýkoliv typ účtu. Účast v soutěži je dobrovolná a podmínkou účasti je dovršení plnoletosti uživatele před začátkem soutěže.
20.    Uživatel potvrzuje převzetím prvního výherního kódu informovaný souhlas s pravidly soutěže a se všeobecnými podmínkami používání služby www.bety.cz
21.    Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže i uživatele, jejichž účty byly v minulosti, nebo kdykoliv v průběhu soutěže, zablokovány pro porušení všeobecných podmínek služby www.bety.cz.
22.    Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora.
23.    Organizátor si předem vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoliv upravit, rozšířit či změnit, stejně jako rozsah soutěže i cen.

Bílkoviny vám pomohou s postavou do plavek

Těstoviny v omáčce z taveného sýra

Těstoviny v omáčce z taveného sýra

20 hlasů
50min 569 kJ 95 Kč

Horoskopy

Beran

Beran

21. 3. - 20. 4.

V zaměstnání přijde vaše velká chvíle. Proto mějte oči na stopkách a nedovolte, aby vám jedinečná příležitost unikla. Nejenom, že se můžete skvěle zviditelnit, ale také se vám podaří získat spoustu cenných zkušeností, které se b... Více

Vybrat znamení

Nastavení horoskopu

Vyberte si znameni, které chcete zobrazovat.

Diskuze

22 Příspěvků
Poslední příspěvek 6.5.
259 Příspěvků
Poslední příspěvek 6.5.
83 Příspěvků
Poslední příspěvek 6.5.